"Bilim Adına Güzel Şeyler"

Biz Kimiz?

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Dernek, Türkiye Cumhuriyeti anayasasına, yasalara, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, eğitime gönül verenler ve eğitim görenler arasında sevgi, saygı birlik ve beraberliği; sosyal ve kültürel, maddi ve manevi yardımlaşmayı ve dayanışmayı temin etmek ve devamını sağlamak, eğitimin her kademedeki eğitimcilerinin ve eğitim alanların haklarını korumak, kollamak için Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda ve yasal çerçeve içinde aşağıda belirtilen konularda çalışma yapmak amacı ile kurulmuştur.

 • Bilimin, toplumun odak noktası haline gelmesini sağlamak,
 • Çocuk ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmalarını ve başta temel bilimler olmak üzere farklı bilim dallarına yönelmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Çocuk ve gençlerin kendilerini geleceğin bilim insanı, mühendisi, etkin girişimcisi, insanlığın sorunlarına duyarlı dünya vatandaşı olarak görebilmelerine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmek,
 • Temel yaşam becerilerinin ve mesleki, bilimsel, bilişsel ve duygusal becerilerin toplumun her kesiminde yayılması ve teşvik edilmesi için çalışmalar yapmak,
 • Bilim, bilimsel düşünce, bilimsel yaklaşımların ve bilim farkındalığının kapsayıcı büyüme, kalkınma süreçlerinin hızlanması, sosyal uyum, toplumun yaşam kalitesi ve refah seviyesi artışı ve toplumun risklere karşı dirençli olmasındaki önemini vurgulayan çalışmalar yapmak,
 • Buluş ve patent sayısını arttıracak çalışmalar yapmak,
 • İyi fikirleri olan kişi ve kurumları risk sermayesi verebilecek kişi ve kurumlarla buluşması için çalışmak,
 • Bilim insanlarının bilime katkı, yayılmasına katkı, toplum yararına kullanılmasına katkı yolunda ilham bulmaları ve vermelerini sağlamak için çalışmak,
 • Bilim insanlarına, özellikle genç araştırmacılara ve akademisyenlere destek olmak, onlara destek bulmak için çalışmak,
 • Kadın, çocuk, genç, yetişkin, dezavantajlı ve risk altındaki gruplar gibi olanakları kısıtlı toplumsal gruplara yönelik fırsat eşitliğini sağlayacak projeler gerçekleştirmek,
 • Fikir, yetenek ve kaynakları yerel, toplumsal ve küresel katkıları olacak şekilde bir araya getirmek, katma değerli üretimin paydaşları arasında işbirliği ve diyaloğun güçlenmesi için çalışmak,
 • Bu amaçlar doğrultusunda yurt içi ve dışı kurumlarla işbirlikleri yapmak.
  Adı ve Soyadı Görevi
  Yücel Yüzlü Başkan
  Yıldırım TOPER Başkan Yardımcısı
  Murat SERDAR Sayman
  Yasin ÇIRLAK Sekreter
  Sakine ÖZTÜRK Üye