"Bilim Adına Güzel Şeyler"

Satranç Eğitimi

Biz  satrancın,  bilişsel  gelişime  ve akademik   performansa   doğrudan katkısı   olduğunu   düşündüğümüz için 48 aydan itibaren satranç eğitiminin başlaması taraftarıyız. Satrancın bilişsel gelişime olan katkısı  aşağıdaki  yetenekleri  kazandırıp geliştirmesi yoluyla gerçekleşir.satra

 

 

 

 

 

  • Odaklanma (Dikkat Toplama)
  • İmajinasyon (zihinde canlandırma)
  • İleriyi Düşünme (Görme)
  • Seçenekleri Değerlendirme
  • Analitik düşünme
  • Bütünsel perspektif geliştirme
  • Planlama